Als papa slaapt,
hoe kan hij dan eten?

door Nathalie Zwaard, met illustraties van Lisette Poot

Een verhaal voor kinderen van drie tot zeven jaar waarin op het niveau van het kind wordt uitgelegd wat het betekent als papa of mama in het ziekenhuis ligt en niet bij bewustzijn is.

Disclaimer

Deze website is met veel zorg samengesteld. Keetje Kikker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de volledigheid en of juistheid van deze website en de daarop of daardoor verstrekte informatie.

De informatie op deze website is uitsluitend voor eigen gebruik en mag niet worden overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid.
Keetje Kikker